Author Archive

Maikuu istungi operatiivinfo

Pühapäev, mai 24, 2009

Söömaklubi vestluse käivitumiseni on jäänud veidi vähem kui poolteist tundi. Kell 19.30 käivitub istung, mille teemaks on sedapuhku usaldus poliitikute vastu. Nagu ikka, saab vestlusesse sisse saates Skype tsätisõnumi kasutajale kukupai2 või unclelarko.

Veidi enne pool kaheksat ilmub siia link otstestriimingule, mille läbi vestlust võib Skype puudumise korra jälgida. Striimingu juures on ka tsätikanal, mille läbi saab sõna sekka öelda.

Edit: Otsestriimingut võib vaadata siin.

Edit: Kuna vestlejaid ei ilmunud rohkem kui kaks ja kahekesi teemat lahkada ei viitsinud, lõppes istung kavandatust varem. Lühisalvestuse riputan võimalust mööda veidi hiljem üles.

Usaldada või mitte usaldada?

Kolmapäev, mai 20, 2009

Tuleval pühapäeval (24. mail) kell 19.30 leiab kokkuleppe järgi aset Virtuaalse Söömaklubi järgmine vestlus. Teema jäi eelmisel istungil paika panemata. Küll aga on laekunud ettepanek, et selleks võiks olla usaldus või usalduse puudumine poliitikute vastu.

Kas usaldad poliitikuid? Kui, siis miks, kui ei, siis miks ja mis peaks juhtuma, et usaldaksid. Milline mõju on päevakohasel valitsuskriisil usalduse tekkimise või säilimise seisukohalt? Mida see tähendab euro- ja KOV valimiste kontekstis?

Muidugi arvestame teisigi ettepanekuid teemaks. Avaldatagu arvamust kommentaarides!

Auklik eurovestluse aruanne

Teisipäev, aprill 28, 2009

Pühapäevse euroistungi aruande puhul kummitab meil järjekordselt tehniline müstika või müstiline tehnika, kuidas soovite. Striimisin Skype grupikõnet sedapuhku Moguluse läbi ja enda arust ka striimingu salvestasin. Kui ma aga oma Moguluse kontole sisse login, ei leia striimingust midagi peale pealkirja. See tähendab, et salvestunud oleks justkui sisuta videofail. Ei saa ma aru, milles probleem.

Striiming ise aga töötas (pärast seda et taipasin audioallikaks oma veebikaamera mikrofoni välja vahetada) ja seda enam vähem algusest peale jälgis kaks vaatajat (tervitused Heljäle ja Gerdile, kes veel teemat edasi arendab). Töötas ka striimingule lülitatud tsätikanal ehk sedapidi edastatud kommentaarid said ka Skype kaudu vestlejatele vahendatud. Vaatamata ebaõnnestunud salvestuse on meil siis läinud korda Skype ja veebibrauseri kaudu osalemine omavahel ühendada. Olgu etteruttavalt öeldud, et maikuu istungil kasutame veel kindlasti Skypet ja mõnda striimingu varianti, kuid sügiseks oleks lootust hoopis paindlikumale keskkonnale üle minna.

Pooleteistunnine vestlus haaras eurovalimiste poliitilise ja sisulise külje üsna laialt. Kurdeti suletud nimekirju, mistõttu on valituks osutuvad saadikud enam vähem ette teada kui võimalikud peibutuspardid välja arvata. Parteidevahelistes jõujoontes võiks üllatusi põhjustada peamiselt erakordselt madal valimisaktiivsus, mistõttu oli klubi üksmeelne soovitus et valima ikka võetaks vaevaks minna.

Nagu Gerd oma sissekandes nendib, leiti seniste saadikute tegevusele hinnangu andmine raskeks. Kõige paremini on ehk silma paistnud Tunne Kelami töö, mis aga paljultki tuleneb sellest, et ta on aktiivselt tegelenud Eestile tähtsate valdkondadega ning on tal ka kommunismi hukkamõistmise näol konkreetne tulemus ette näidata. Kiitust pälvis Katrin Saksa aktiivne blogimine kui ta ainult suudaks vältida poliitblogijate tüüpviga liiga pikalt ja abstraktselt blogida. Marianne Mikko tegevust Moldova suunal hinnati kui panuse andmist Euroopale et vajadusel hiljem Eestile tähtsates küsimustes toetust tagasi saada. Siiri Oviiri ja Andres Tarandi tööd komisjonides kiideti samuti, Toomas Savi kohta aga on andmeid kõige vähem.

Problemaatiliseks leiti, et rahvas üldiselt ei tea, milliste küsimustega Europarlament üldse tegeleb. Sealjuures osutas Gerd striimingu tsätikanalil konkreetsele uuringule, mille järgi noorte ootused Europarlamendi suhtes hõlmavad enamasti küsimusi, mis on täiesti või suurelt osas hoopis rahvusparlamentide pädevuses. Kas sellest tulenevalt valitakse eurosaadikuid üldiste poliitiliste eelistuste alusel või jäetakse sootuks valimata, selgub vast juunikuul.

Ise juhtisin tähelepanu, et viimasel ajal on Europarlamendis olnud menetlusel mitmeid Interneti tuleviku seisukohalt ülimat tähtsust omavaid küsimusi. Halvast küljest võiks nimetada muusikasalvestiste autorikaitse ajapikendust 50 aastast 70le, paremast aga nn. parandusettepanekut 138, mis just praegu parlamendi ja komisjoni vahel lepitusmenetluses. Parlamendi tööstuskomisjon hääletas parandusettepaneku poolt, mis kaitseks Interneti tavakasutajat sanktsioonidelt (näiteks veebiühenduse sulgemine) ilma kohtu loata.

Interneti ja infoühiskonna teemad on eeldatavalt tähtsaimate hulgas, millega Brüsselis ja Strasbourgis ka edaspidi tegeldakse. Seetõttu on minu arust ülimalt tähtis, et valituks osutuksid kandidaadid, kes veebi ja e-riigi teemasid jagavad. Erinevalt Eesti valijast on mul õnneks võimalus valida avatud nimekirjade kandidaate. Kui Soomes registreerimist taotleval Piraatparteil (kelle toetajakaardile olen allkirja andnud) ei õnnestu eurovalimistel kandidaate üles seada, on minu valik roheliste Jyrki Kasvi, üks vähestest Soome parlamendiliikmetest, kes veebi kohta midagi mõikavad.

Söömaklubile iseloomulikult tuli jutuks ka toit ja sealjuures imetleti Euroliidu põllumajanduspoliitikat. Toidulaual on Eesti poest ostetud Läti munad ja Leedu juust. Ei väsitud imetlemast, kuidas pagana pärast neid tasub kaugemalt sisse vedada ja sellegi poolest Eesti toodetest odavamalt tarbijale müüa.

Salvestise puudumise tõttu sai aruanne üsna lünklik, sest põhineb mu sama auklikule mälule. Täiendusi ja täpsustusi võtan hea meelega kommentaarides vastu.

Maikuu istungi kuupäevaks lepisime kokku pühapäeva 24. mai kell 19.30. Teema kohta palutakse ettepanekuid siin samas edastada. Kõik võimalikud teemad on võrdselt huvitavad: kui neid keegi soovib arutusele tõsta, leidub kindlasti ka huvilisi kaasarääkijaid.

Jürikuu istungi operatiivteave

Pühapäev, aprill 26, 2009

Eurovalimistele keskenduv Virtuaalse Söömaklubi jürikuu istung hakab pihta umbes kahe tunni pärast ehk kell 19.30. Kukukpai lubab Skype grupikõne püstitamisega viis minutit enne ehk kell 19.25 alustada. Nagu ikka, saab vestlusesse sisse saates Skype tsätisõnumi kasutajale kukupai2 või unclelarko.

Katsume ka juttu veebis otse striimida ja striimingu sedapuhku ka salvestada. Vastav URL ilmub siia vahetult enne kella pool kaheksat. Sissekanne täiendub muidugi operatiivselt.

Edit: Otsestriiming on siin.

Edit: Otsestriimingu tsätikanal on testitud ja töötab ehk tagasisidet võib saata ka sealt kui Skype kasutamine pole võimalik.

Euroopa või midagi muud?

Esmaspäev, aprill 20, 2009

Nagu eelmisel istungil sai kokku lepitud on meil järgmine istung tuleval pühapäeval 26 aprillil alates kell 19.30. Mida aga kinni ei pandud on järgmise vestluse teema. Vahepeal on siiski laekunud ettepanek, et selleks võiksid olla eurovalimised. Alternatiivselt võiks jutt käia Eesti ja ELdu suhetest, kas ja millist kasu on Eestil Euroliidust jne.

Praegu on igatahes viimane aeg teema teemal sõna võtta. Palun siis kiireimas korras siia samasse kommentaar jätta. Püstitaks küsimuse nõnda, et kas valimised, üldine euroteema või midagi sootuks muud. Muu puhul on kahtlemata kasuks kui täpsustad, mis see muu olla võis.

Kokkuhoiuistungi järelekaja

Esmaspäev, märts 30, 2009

Eilse kokkuhoiuteemalise istungi aruande seisukohalt on kahetsusväärne, et unustasin vestluse alguses otsestriimingu salvestamise nupule vajutamast. Nõnda jõudsime pikalt sisulistel teemadel rääkida enne kui tuli pähe, et salvestus oli käivitamata. Siin see mis ikkagi jäädvustatud sai.

Vodpod videos no longer available.
more about “Kokkuhoiuistungi järelekaja“, posted with vodpod

Ise otsestriimingut, millest salvestus tehtud, jälgis otsast lõpuni Heljä Vantaalt. Vahepeal astusid striimist mõned üksikud külalised läbi, kuid keegi ennast tsätikanalil märku ei andnud. Kuuldavasti vahendus Skype teel aset leidnud vestlus rahuldava helikvaliteediga striimingusse.

Alguses ringles jutt kokkuhoiu ja loobumise teemadel materjaalses tähenduses. Seoses töötukindlustusega viidati Eiki Nestori ja Hannes Rummi blogisissekannetele. Pikemalt vestlesime toidust, selle hindadest ja kvaliteedist. Erilist tähelepanu pälvis sealjuures millegipärast pizza.

Materjaalse puhul leiti mitmeid lahendusi kuidas ikkagi kahanevate ressursidega toime tulla, näiteks Itaalia tudengite hulgas on populaarsust pälvinud toidu üheskoos valmistamine ja söömine. Väärtuste valdkonnas aga nimetati pigem asju, millest loobuda ei saa või isegi ei tohi. Sealjuures oli jutuks näiteks demokraatia, põhimõted, ausus, ühiskondlike protsesside läbipaistvus, eraelu privaatsus jpt. Viimase kohta näitena toodi konkreetset hanget Skype pealtkuulamise võimaldamisest.

Kokkuhoiu alla käib peale kärpimiste ka kokkuhoid positiivses tähenduses, st. et lööme seljad kokku. Sellest loobumist peeti lubamatuks.

Kuna tsätiprotokoll sedapuhku kajastas peamiselt tehnilisi probleeme, jätan selle sellisel kujul avaldamata. Eelpool olevad lingid pärinevad muidugi sealt.

Vestlusele osalesid Kukupai, Oudekki, Toomas, Liisu ja mina. Kati teatab et jäi seoses kellakeeramisest tekinud stressiga magama.

Orienteeruvalt toimub järgmine istung pühapäeval 26. aprillil kell 19.30. Teemade kohta oodatakse ettepanekuid.

Märtsikuise söömaistungi operatiivteave

Pühapäev, märts 29, 2009

Täna õhtul kell 19 käivitub Virtuaalse Söömaklubi istung üsna päevakajalisel teemal: kokkuhoid isiklikus ja ühiskondlikus plaanis. Millest peaks loobuma ja millest kindlasti ei saa/tohi loobuda, olgu see “majanduskriis” kui kole tahes?

Vestlus toimub Skype grupikõne läbi. Ühinemiseks palun saata Skype tsätisõnum kasutajale kukupai2 või unclelarko. Kui keegi tahab vestlusest osa saada, kuid pole mitte kuidagi võimalik Skypet kasutada, katsun tekitada paralleelstriimingu ja kanda juttu sinna üle. Ülekannet saab kommenteerida tsäti teel ja katsume sedapidi laekuvat tagasisidet ka peavestlusesse vahendada.

Viide striimingule ilmub veidi enne kella seitsmet siia ja tavakohaselt värskendatakse seda sissekannet operatiivselt.

Edit: Veebistriiming on käivitatud, kuigi enne kella seitsmet pole seal midagi veel näha ega kuulda. Jälgimiseks kliki siia.

Edit: Pärast tavapäraseid äpardusi on vestlus käivitunud. Tahaks kangesti Sadamalinna poole tervitada, et ühinemine oleks soovitav.

Edit: Lõpetasime kell 21. Järelekajade juurde loodame homme jõuda.

Õnnesoovid pisijuubeliks

Neljapäev, veebruar 5, 2009

Virtuaalne söömaklubi teretab oma aktiivset liiget ja kaasarääkijat Oudekki sünnipäeva puhul. Aastanumber on veel väikne kuid sellegi poolest ümmargune. 30 olla on uhke ja hää.

Söömaklubi õnnitleb sünnipäevalapsele kohase lauluga.

Istung kukkus läbi

Pühapäev, jaanuar 25, 2009

Istungist ei tulnud meil mitte midagi välja. Õnnestus Kati ja minu vahele kõne tekitada, kuid seda grupikõneks laiendada ei läinud meil üldse korda. Striiming küll töötas ja keegi seda isegi vahepeal vaatas.

Siit salvestusest selgub meie frustreeritus Skype üle. Otsime ühe kuu vältel lahendusi, millega Skype asendada.

Vodpod videos no longer available.

more about “Istung kukkus läbi“, posted with vodpod

Jaanuarikuu istungi operatiivteave

Pühapäev, jaanuar 25, 2009

Täna õhtul kell 19 käivitame istungi andmekaitse teemadel. Istung toimub veel vähemalt seekord Skype kaudu. Seega tuleb ühinemissoovidest teada anda Skype tsätisõnumiga kasutajale kukupai2 või unclelarko.

Kui aga kellelgi veebiühendus käepärast, kuid Skype puudub, võib hea õnne korral vestlust sellegi poolest läbi otsestriimingu jälgida. Seal on ka tagasiside tarvis tsätikanal olemas. Kui väga suuri tehnilisi tõrkeid ei ilmu, katsun ka vestlust salvestada.

Seda postitust täiendatakse operatiivselt nagu meil kombeks.

Edit: Striiming juba käib kuigi seal veel esialgu pole näha suurt midagi peale mu kardina.

Edit: Tasakesi katsume ka Skype sidet tekitada.

Edit: Ei õnnestu meil kahjuks grupikõned korda saada. 😦